Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

http://www.nalsicod-bg.com/

Националната Асоциация на лицата и Сдруженията, извършващи частна охранителна дейност (НАЛСИЧОД) е създадена през 2001 г. като представител на охранителната индустрия. Регистрирана е от фирмено отделение на Софийски градски съд с решение № 1 от 20.12.2001 г. по фирмено дело № 12486/2001. В нея членуват 47 охранителни фирми, с личен състав над 70 000 души и годишен оборот на компаниите около 25 000 000 лева.

Членовете на НАЛСИЧОД са представители предимно на средни и големи фирми от охранителната индустрия, които са осъзнали преимуществата и принадлежността си към една силна и ефективна браншова организация.