Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

Всички желаещи да направят дарение за подпомагане на мисията на фондация "Качество 21-ви век" получават подходящ документ, съобразно Закона за счетоводството. Дарителите при желание от тяхна страна могат да получат обучения и/или консултации по всички теми, показани в раздел "Обучение". 

Всички лица, интересуващи се от прилагане на статистически методи за управление в различни сфери на бизнеса, могат да изтеглят извадка от книгата "Приложение на статистически методи в системите за управление на качеството (ISO 10017)".

Всички лица, интересуващи се от управление на риска, могат да изтеглят извадка от книгата "Оценка и управление на риска на работното място и околната среда".

Минималното дарение за получаване на всяка една от книгите е 50.00 лева.

Даренията се изпращат по банкова сметка:
     УниКредит Булбанк
     IBAN: BG16UNCR76301076893855
     BIC: UNCRBGSF
     Фондация "Качество 21-ви век".

Координацията по оформяне на даренията, организиране на обучения и/или консултации, предоставяне на книгите на хартиен носител и/или в електронен вид с автографи на авторите, се извършва от г-жа Мариана Ширкова (088 898 96 35) - Управител на Фондацията