Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

• Българска академия на науките 

• Клъстер "Безразрушителен контрол в Република България" 

• Университет по хранителна промишленост - Катедра "Консервиране и хладилна технология" 

• Американска асоциация за индустриална хигиена (AIHA) 

• Български институт за стандартизация 

• Министерство на държавната политика при бедствия и аварии - Държавна агенция "Гражданска защита" 

• Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

• Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" 

• Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" 

• Министерство на труда и социалната политика 

• Военномедицинска академия - Клиника "Гастроентерология" 

• Областен управител на Област Велико Търново 

• Община Гоце Делчев 

• Община Хаджидимово 

• "М-СЕРТ" ЕООД 

• Фондация "Славяни", уебсайт: http://www.slavyani.com 

• Фондация "Съвременност" - Ботевград 

• Фондация "Проф. Джон Атанасов" 

• АЕНОР Интернационал ЕАД - Испания 

• Изпитателна лаборатория към "ГРАНИТ-97" АД 

• Калибрираща лаборатория към ИАОС 

• "КАЛАБСИ" ООД 

• Лаборатория за изпитване към "Лемна Екоинвест България" АД - Бургас 

• Изпитателна лаборатория "Екология" към "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД 

• "RINA - България" ЕООД 

• "СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕАД 

• Изпитвателен център "Сейболт - България" 

• Пътностроителна изпитвателна лаборатория към "СК-13 ПЪТСТРОЙ" АД 

• Орган за контрол от вида "C" към "ВИТ - АС" ЕООД 

• Лабораторен изпитателен комплекс към "ВиК" ООД - Варна 

• Сдружение за устойчиво развитие "Инициатива" 

• РВМС - Разград 

• "ОДИКО-69" ООД 

• Център за професионално обучение към "Атанас Буров" ООД – Панагюрище 

• Регионална колегия София-град и София-област към камара на независимите оценители в България (КНОБ) 

• Областна управа - град Русе 

• Младежко сдружение "Етрополе" 

• "МДО - КОНСУЛТ" ООД