Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

Уважаеми дами и господа,

           Вие имате възможност да ползвате разработената от фондация „Качество 21-ви век“ документация, качена в интернет облак. С нейна помощ ще можете ефикасно и ефективно самостоятелно да внедрите система за управление на качеството ISO 9001:2015, система за управление на околната среда ISO 14001:2015, система за управление на сигурността на информацията ISO 27001:2013, система за управление на енергията ISO 50001:2011, интегрирани системи ISO 9001§14001, ISO 9001§27001 и ISO 9001§50001. Ако все пак се сблъскате с някакви затруднения или желаете да получите допълнителна помощ, ние сме помислили и в тази насока. Всичко това можете да видите в следващите екрани. За разширяване на нашата помощ, екипът продължава с разработката на документация и за други системи за управление по ISO-стандарти, показани в таблицата по-долу.

За повече подробности натиснете тук

ISO 9001 - Системи за управление на качеството. Изисквания

ISO 9001 & EN 15224 - Здравни услуги. Системи за управление на качеството. Указания за използване на ISO 9001

ISO 9001 & ISO/TS 16949 - Системи за управление на качеството. Конкретни изисквания за прилагането на ISO 9001 при серийно производство и производство на резервни части за автомобилната индустрия

ISO 14001 - Системи за управление на околната среда. Изисквания с указания за прилагане

ISO/IEC 20000-1 Информационни технологии. Сервизно управление. Изисквания към системата за управление на сервизи

ISO 20121 - Системи за управление на устойчиви събития. Изисквания с указания за прилагане

ISO 22000 - Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания към всяка организация в хранителната верига

22301 - Сигурност на обществото. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността

ISO 22716 - Козметични продукти. Добра производствена практика (GMP). Указания относно добрата производствена практика

ISO/IEC 27001 - Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията

ISO 28001 - Системи за управление на сигурността на веригата за доставки. Най-добри практики за прилагане сигурността на веригата за доставки, оценки и планове. Изисквания

ISO 37001 - Системи за управление за борба с подкупването. Изисквания с указания за прилагане

ISO 39001 - Системи за управление на безопасността на движението по пътищата. Изисквания с указания за прилагане

ISO 44001 - Системи за управление на взаимоотношенията при съвместен бизнес. Изисквания и рамка

ISO 45001 (проект) - Системи за управление на здраве и безопасност, Изисквания и указания за прилагане

ISO 50001 - Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане

ISO 55001 - Управление на активите. Системи за управление. Изисквания