Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

Фондация "Качество 21-ви век" е създадена през 2005 г. съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


Фондацията се ръководи от Оперативно бюро от доброволни сътрудници


Разширен състав на Оперативното бюро: 
 
 

 
• проф. д-р инж. Илия ЦЕНЕВ - Управител и координатор по предоставяне на консултантска помощ 
 
 
 

 
• инж. Мариана ШИРКОВА - Управител и координатор по организиране на обучения  
 

• д-р инж. Георги Попов – Координатор за САЩ и за поддържане на представителството на AIHA в България
• д-р инж. Цветан Попов – Координатор за Европа
• инж. Такухи Местчиян - Координатор за Русия и бившите съветски републики
• проф. д-р инж. Петър Динев – Координатор за България и за поддържане на връзка с висши училища
• доц. д-р инж. Иван Брешков – Координатор за България и за поддържане на връзка с висши училища
• Мария Влаева - Координатор за България и за поддържане на връзка със средни училища
• д-р инж. Ивалин Йосифов – Координатор за България и за поддържане на връзка с акредитирани организации за оценка на съответствие
• Юрий Данев – Координатор за съвместна работа с клъстер "Безразрушителен контрол в РБ"
• Георги Христов- Координатор за съвместна работа с движение ДНЕС
• Боян Ваклиев- Координатор за България и поддържащ уебсайта на Фондацията
• Зорница Гъркова - Координатор за България и юредически консултант
• Иван Добрев - Координатор за България и икономически експерт